Dofinansowanie EU

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Tytuł projektu

Wprowadzenie nowych usług medycznych dzięki inwestycjom w innowacyjne urządzenia medyczne.

Beneficjent

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Medicus

Wartość projektu: 175 500,0 PLN

Wartość dofinansowania: 105 300,0 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Wykonanie strony:Strony Na Plus 2009