Dla pracodawców

Od początku 2007r. pracodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki poniesione na finansowanie wszystkich świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników, także tych wykraczających poza medycynę pracy.

 

Cena i konfiguracja pakietów (liczba i zakres świadczonych usług) ustalana jest indywidualnie.

 

Wykonanie strony:Strony Na Plus 2009