Budowa piersi

Czy wiesz, jak zbudowana jest Twoja pierś?

 

Budowa piersi

Duct cells - komórki przewodowe

Lobular cells - komórki zrazikowe

Lobule - zraziki

Duct - przewody

Fatty connective tissue - tkanka tłuszczowa

Komórki nowotworowe mogą wywodzić się z przewodów i zrazików.

Wykonanie strony:Strony Na Plus 2009